112 este numărul unic de urgență care poate fi apelat în toate situațiile în care incidentele au sau pot avea un efect negativ asupra persoanelor, a mediului sau a proprietății.
Dispeceratul Integrat de Urgență 112 Mureș este primul dispecerat integrat din Romania ce a inceput să-și desfășoare activitatea în Târgu Mureș începând cu data de 09.03.2001.În anul 2005 dispeceratul a devenit parte a Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă (SNUAU).
Vă propunem cu ocazia acestui workshop o vizită la Dispeceratul Integrat 112 Mureș, ce are ca scop să vă prezinte activitatea zilnică desfășurată aici și să vă provoace la simulări de preluare a apelurilor, alocare a resurselor și management al cazurilor de urgență.