În Ortopedie Traumatologie un diagnostic de acuratețe este necesar înaintea stabilirii oricărei intervenții medicale. Succesul terapeutic în cazul pacientului politraumatizat depinde de intervenția eficace a unei echipe de trauma, pe baza unor protocoale precise. Principiul general al acestor protocoale este simplu: tratează în primul rând leziunea traumatică cu risc vital imediat. Echipa de traumă trebuie să fie multidisciplinară, bine antrenată, fiecare membru având un rol precis în evaluarea și tratamentul pacienților. Pentru aflarea rolului medicului specializat în Ortopedie Traumatologie, ne va vorbi domnul Sef Lucrari Dr. Ivănescu Adrian.