Conținutul lucrării trebuie redactat sub una dintre urmatoarele forme:

  • în limba română, folosind obligatoriu diacritice
  • în limba engleză

Titlul va fi redactat cu majuscule, font Times New Roman, font size 14, bold.

Textul trebuie să respecte următoarele criterii: font Times New Roman, font size 12, spațiere de 1,5.

Numărul maxim de coautori per lucrare va fi de 2, iar cel al coordonatorilor de 2.

Fiecare participant poate prezenta 2 lucrări.

Formatul posterului trebuie să respecte următoarele criterii: format A1, orientare portret;

Timpul alocat pentru prezentare este de 3 minute cu un timp alocat întrebărilor de 2 minute pentru secţiunea de postere şi 5 minute cu un timp alocat întrebărilor de 2 minute pentru prezentările orale.

Sunt permise studiile de caz.