Abstractul este obligatoriu să fie o sinteză a unei lucrări ştiinţifice originale. Acesta are rolul de a oferi date clare şi concise cu privire la lucrarea ştiinţifică. Lucrarea trebuie să poată oferi informaţiile necesare, fără a fi nevoie de surse externe pentru a concluziona.

Abstractele trimise trebuie să fie redactate în limba engleză. Toate lucrările vor trece printr-o verificare anti-plagiat.

Abstractul trebuie să conţină :

·        datele autorului/autorilor (nume, prenume, centru universitar/ unitate sanitară, oraș, țară).

·        un număr de maxim 350 de cuvinte şi să fie redactat în limba engleză.

·        În încheiere, lucrarea trebuie să conţină un minim de 4 şi un maxim de 5 cuvinte cheie.

 

Prezentări orale: Abstractul trebuie să conţină următoarele subdiviziuni: Titlu, Introducere, Obiectiv, Materiale și metode, Rezultate, Concluzii;

Secţiune de Postere: Abstractul trebuie să conţină următoarele subdiviziuni: Titlu, Introducere, Prezentare de caz, Concluzii;

Fiecare lucrare ştiinţifică trebuie să aibă un coordonator ştiinţific (Profesor Universitar, Conferenţiar Universitar, Şef de lucrări, Asistent Universitar sau Medic).

Fiecare lucrare trebuie să aibă un autor şi 1-2 coautori.

Tematica lucrării ştiinţifice trebuie să fie din sfera Medicinii de Urgenţă (caz clinic, inovaţii, tehnici, protocoale etc.)

Fiecare participant activ are dreptul de a redacta 2 lucrări ştiinţifice în calitate de autor şi 2 în calitate de coautor.